Zaproszenie przedsiębiorców z sektora MSP do skorzystania z usług doradczych
Data dodania: 2014-06-24 09:07:03

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w Gliwicach zaprasza przedsiębiorców z sektora MSP do skorzystania z wysokiej jakości usług doradczych niezbędnych z punktu widzenia prowadzenia działalności innowacyjnej.

W ramach projektu systemowego PARP „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych” proponujemy Państwu wsparcie na pokrycie wydatków związanych z audytem innowacyjności oraz doradztwem we wdrożeniu innowacji.

W I etapie usługi – przeprowadzony zostanie audyt innowacyjności identyfikujący możliwości rozwoju i potrzeb przedsiębiorcy w obszarze innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych. Wynikiem audytu są solidne podstawy informacyjne niezbędne do planowania rozwoju technologicznego oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań i produktów. Etap ten dofinansowany jest w ramach projektu do 100%

W II etapie usługi – przeprowadzone zostanie kompleksowe doradztwo, mające doprowadzić do wdrożenia w przedsiębiorstwie rozwiązań innowacyjnych stanowiących odpowiedź na potrzeby zidentyfikowane podczas audytu innowacyjności. Etap ten dofinansowany jest w ramach projektu do 85%. Efektem tej analizy będzie:
- pogłębiona diagnoza wybranych, newralgicznych obszarów działalności firmy,
- wybranie zadań do wdrożenia usprawnień,
- poszukiwanie partnera handlowego - dostawcy produktu lub twórcy technologii w środowisku uczelnianym bądź na rynku komercyjnym,
- opracowanie szczegółowego planu wdrożenia rozwiązania, pomoc w negocjacjach i zwieraniu umów,
- analiza wpływu wdrożenia technologii na środowisko naturalne,
- wskazanie źródeł finansowania na wdrożenie rozwiązania.

Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Liczba przedsiębiorstw, które mogą wziąć udział w programie jest ograniczona, a o przystąpieniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowych informacji udzielają: Magdalena Ilnicka-Majchrzak oraz Tomasz Szulc – audytinnowacyjnosci@gapr.pl;
strona internetowa
| Wstecz |


Copyright 2000-2008 CP S.A.

Powered by imitech.pl