Centrum Przedsiębiorczości S.A. obchodzi 10-cio lecie.
Data dodania: 2009-10-02 12:33:56

W miesiącu wrześniu 2009 roku obchodzilismy dziesięć lat działaności Spółki.

Dziesięć lat działalności Centrum Przedsiębiorczości S.A. w Woli pokazało, że warto inwestować w rozwój lokalny poprzez wyspecjalizowane jednostki powoływane do funkcjonowania przez samorządy. Cele postawione na początku funkcjonowania CP S.A. w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i wsparcia rozwoju przedsiębiorczości są realizowane i aktualizowane. Przez lata obserwowaliśmy wzrost zatrudnialności osób, które korzystały ze wsparcia szkoleniowo-doradczego naszej jednostki zapewniając byt swoim rodzinom. Dziesiątki firm otworzonych dzięki wsparciu doradczemu oraz finansowemu w ramach dotacji unijnych to wspólny sukces nas i osób przedsiębiorczych. Dzięki naszej jednostce można było utrzymać majątek pokopalniany w stanie nadającym się do jego użytkowania. Lokalni przedsiębiorcy mają, zatem możliwość bez dużych nakładów inwestycyjnych pozyskiwać pomieszczenia na prowadzenie własnych firm. Powołany został do życia Park Przemysłowy Ziemi Pszczyńskiej na terenach pokopalnianych co podniosło atrakcyjność działek inwestycyjnych i wzrost zainteresowania Wolą jako miejscem przyjaznym dla inwestorów. Poziom osiągnięcia naszych celów broni się sam ilością 16 zrealizowanych, 4 realizowanych i 2 przygotowywanych do realizacji w roku 2010 projektów unijnych z funduszy strukturalnych o łącznej kwocie pozyskanych dotacji 14 mln złotych.

Bardzo dużym sukcesem spółki jest obecne pozyskanie zaufania akcjonariuszy (powiat pszczyński i bieruńsko-ledziński oraz gminy Miedźna i Bojszowy), które na początku dwóch lat działalności było podważane na sesjach niektórych jst., a nawet były głosy o likwidacji spółki. Obecnie zaufanie jest tak duże, że powiat pszczyński zdecydował się na wniesienie do spółki aportem nieruchomość położoną w Woli.
| Wstecz |


Copyright 2000-2008 CP S.A.

Powered by imitech.pl