Ruszył projekt UE na Śląsku
Data dodania: 2013-10-24 07:42:13

Zapraszamy do udziału w projekcie "Rychtuj się do roboty! Projekt outplacementowy na Śląsku".

Czas realizacji projektu: 01 wrzesień 2013 – 28 luty 2015

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?
Projekt obejmuje swoim zasięgiem obszar województwa śląskiego.
Zakłada wsparcie dla 100 Uczestników Projektu (54 kobiet, 46 mężczyzn) z wykształceniem:
- średnim - 40% osób,
- zasadniczym i niższym - 40% osób,
- wyższym - 20% osób,
między innymi z branż najbardziej zagrożonych zwolnieniami w województwie śląskim: handel hurtowy, detaliczny, transport, gospodarka magazynowa, przetwórstwo, przemysł.
Uczestnikiem Projektu (Beneficjentem Ostatecznym) może być osoba fizyczna zamieszkująca lub pracująca na obszarze województwa śląskiego, ponadto musi zaliczać się do jednej z niżej wymienionych grup:
- osoba przewidziana do zwolnienia,
- osoba zwolniona z winy zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do Projektu.
Uczestnikiem projektu nie może być osoba posiadająca ziemię oraz zarejestrowana i ubezpieczona w KRUS jako rolnik.

Udział w Projekcie jest bezpłatny.

Więcej informacji
Broszura
Plakat
| Wstecz |


Copyright 2000-2008 CP S.A.

Powered by imitech.pl