ZAPROSZNIE DO SŁADANIA OFERT CENOWYCH
Data dodania: 2013-04-22 08:18:47

Centrum Przedsiębiorczości S.A. zaprasza do składania ofert cenowych.

Centrum Przedsiębiorczości S.A., jako realizator projektu „Śląskie! – w stronę Słońca” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludziki, Poddziałanie 8.1.1 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do składania ofert cenowych na przeprowadzenie szkolenia z zakresu:
1. Teoria systemów grzewczych i elektrycznych opartych na Odnawialnych Źródłach Energii
2. Praktyka systemów grzewczych i elektrycznych opartych na Odnawialnych Źródłach Energii

Wszystkie szczegóły opisane zostały w załączonym Zaproszeniu do składania ofert cenowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy kontaktować się z Biurem Projektu:
Centrum Przedsiębiorczości S.A.
ul. Kopalniana 6
43-225 Wola
Tel. 32 211 91 77 lub 32 211 80 81
n.lukasek@cpsa.com.pl, k.rozmus@cpsa.com.pl

Załączniki:

Zaproszenie do składania ofert cenowych
Załącznik nr 1 - Formularz cenowy
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu

| Wstecz |


Copyright 2000-2008 CP S.A.

Powered by imitech.pl