Informacja o wynikach postępowania
Data dodania: 2017-12-28 13:25:38

dotyczy: ogłoszenia o otwartym naborze partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu pozyskania środków oraz wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-047/17


W odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 20.11.2017r. o otwartym naborze partnerów spoza sektora finansów publicznych do sporządzenia dokumentacji konkursowej w celu pozyskania środków oraz wspólnej realizacji projektu
w ramach konkursu nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-047/17 została złożona jedna oferta:
1. CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU, ul. Jana Pawła II ½, 43-190 Mikołów
Złożona oferta spełnia wymagania formalne. Ocena merytoryczna oferty przeprowadzona została zgodnie z kryteriami wskazanymi w ogłoszeniu i otrzymała pozytywną opinię. Decyzją komisji z dnia 15.12.2017r. do sporządzenia dokumentacji konkursowej w celu pozyskania środków oraz wspólnej realizacji projektu został wybrany następujący Partner:
1. CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU, ul. Jana Pawła II ½, 43-190 Mikołów

Informacja
| Wstecz |


Copyright 2000-2008 CP S.A.

Powered by imitech.pl