UWAGA ! Zakończenie rekrutacji do Ścieżki Podjęcia Pracy
Data dodania: 2016-11-18 18:07:04

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 15 listopada br. zakończył się kolejny termin składania dokumentów rekrutacyjnych do udziału w Ścieżce Podjęcia Pracy realizowanej w ramach projektu „Adaptacja do zmian – wsparcie aktywizacji zawodowej
i przedsiębiorczości”.


Do dnia 15 listopada br. nie udało się zrekrutować do projektu wymaganej liczby osób, które spełniają kryteria udziału w projekcie określone w zapisach Regulaminu rekrutacji. W związku z powyższym Beneficjent planuje kolejny NOWY termin rekrutacji do Ścieżki Podjęcia Pracy oraz zmiany w zapisach wniosku o dofinansowanie, dotyczące grupy docelowej w projekcie, celem poszerzenia dostępności do udziału w projekcie dla większej grupy potencjalnych zainteresowanych kandydatów.

Szczegółowe informacje o NOWYM TERMINIE składania dokumentów rekrutacyjnych do udziału w Ścieżce Podjęcia Pracy realizowanej
w ramach projektu „Adaptacja do zmian – wsparcie aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości” pojawią się na stronie internetowej firmy CP Sp. z o.o. Prosimy śledzić bieżące aktualności.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA VII Regionalny rynek pracy DZIAŁANIE 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu) PODDZIAŁANIE 7.4.2.
| Wstecz |


Copyright 2000-2008 CP S.A.

Powered by imitech.pl