Rekrutacja do Ścieżki Podjęcia Pracy
Data dodania: 2016-11-08 19:59:28

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 15 listopada b.r. upływa termin składania dokumentów rekrutacyjnych do Ścieżki Podjęcia Pracy realizowanej w ramach projektu „Adaptacja do zmian – wsparcie aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA VII Regionalny rynek pracy DZIAŁANIE 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu) PODDZIAŁANIE 7.4.2.

W ramach Ścieżki Podjęcia Pracy uczestnik projektu otrzyma wsparcie z zakresu podniesienia swoich kwalifikacji, zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez sześciomiesięczny PŁATNY staż oraz pomoc pośrednika pracy w znalezieniu zatrudnienia. Na szkoleniach zapewniamy: stypendium szkoleniowe, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, catering.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania ze strony projektu.
| Wstecz |


Copyright 2000-2008 CP S.A.

Powered by imitech.pl