UWAGA! RUSZA REKRUTACJA do ŚCIEŻKI SAMOZATRUDNIENIA
Data dodania: 2016-11-03 18:12:20

Rozpoczynamy rekrutację uczestników zainteresowanych udziałem w projekcie "Adaptacja do zmian - wsparcie aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości" do ŚCIEŻKI SAMOZATRUDNIENIA.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych należy składać do Biura projektu: Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z .o.o. ul. Kopalniana 6, 43-225 Wola w okresie:

od 14 listopada 2016 roku do 25 listopada 2016 roku.

Szczegółowe informacje opisane są w Regulaminie rekrutacji. Prosimy o zapoznanie się zjego zapisami.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Regulamin rekrutacji 

Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 2 Oświadczenie o bierności zawodowej

Załącznik nr 3 Oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania kandydata/tki

Załącznik nr 4 Zaświadczenie pracodawcy o zwolnieniu pracownika z przyczyn dotyczących zakładu pracy

Załącznik nr 5 Zaświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy

Załącznik nr 6 Karta oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego

Załącznik nr 7 Karta oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego

Załącznik nr 8 Notatka dokumentująca rozmowę z doradcą zawodowym

Załącznik nr 9 Rodzaje działalności wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 w oparciu o Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej projektu.
| Wstecz |


Copyright 2000-2008 CP S.A.

Powered by imitech.pl