Wybór partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu
Data dodania: 2016-09-27 11:33:00

Informacja o wynikach postępowania

Dotyczy: ogłoszenia o otwartym naborze partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr RPSL.07.03.01-IP.02-24-016/16
Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy
Działanie 7.3.1 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
PODDZIAŁANIE 7.3.1 Promocja Samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT Subregion Centralny


W odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym naborze partnerów spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu RPSL.07.03.01-IP.02-24-016/16 z dnia 12.08.2016r. do wspólnej realizacji projektu zostały złożone dwie oferty:
1. FUNDACJA PSZCZYŃSKA ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY, EKSPRESJI I ROZWOJU (FUNDACJA POWER), 43-200 Pszczyna, ul. W. Jagiełły 10/8
2. Firma Usługowo Handlowa „JOKER” Zbigniew Olender Centrum Szkoleniowo Doradcze, 83-400 Kościerzyna, ul. Kołłątaja 11


Po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej, zgodnie z kryteriami wskazanymi w ogłoszeniu, decyzją komisji z dnia 23.09.2016r. do wspólnej realizacji projektu został wybrany Partner:
1. FUNDACJA PSZCZYŃSKA ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY, EKSPRESJI I ROZWOJU (FUNDACJA POWER), 43-200 Pszczyna, ul. W. Jagiełły 10/8.

Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o.
Janusz Kasza
Prezes Zarządu

| Wstecz |


Copyright 2000-2008 CP S.A.

Powered by imitech.pl