Ogłoszenie o naborze na koordynatorów sieci na terenie powiatu bieruńsko - lędzińskiego
Data dodania: 2013-11-11 08:28:20

W związku z realizacją przez Firmę Centrum Przedsiębiorczości w Woli jako Partnera projektu unijnego pn. "Kompetentni w edukacji - Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bieruńsko - lędzińskim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, realizowanego we współpracy z Liderem projektu tj. Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Bieruniu, ogłaszamy nabór ofert na koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia.

Termin składania ofert: do 22 listopada 2013 roku do godz. 15:00
Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z pełną trecią ogłoszenia dostępną poniżej wraz z załącznikami.

Pobierz ogłoszenie
Zał. 1-formularz ofertowy
Zał. 2-oświadczenie
Zał. 3-oświadczenie

| Wstecz |


Copyright 2000-2008 CP S.A.

Powered by imitech.pl