Informacja o wynikach wyboru usługodawcy na realizację usługi cateringowej
Data dodania: 2014-11-21 13:25:16

Informacja o wynikach wyboru usługodawcy na realizację usługi cateringowej

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru usługodawcy na realizację usługi cateringowej (organizacja przerw kawowych) dla uczestników zajęć doskonalących w formie grupowej prowadzonych w projekcie „Kompetentni w edukacji – Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bieruńsko-lędzińskim” na podstawie analizy nadesłanych ofert do realizacji usługi wybrano firmę: F.R.B REMOBUD Marcin Socha Dom Przyjęć Okolicznościowych „7Niebo”, ul. Bliska 8, 41-403 Chełm Śląski.

Do realizacji został wybrany Wykonawca, który zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i zaproponował najniższą cenę za wykonanie zamówienia. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura Projektu mieszczącego się w Woli przy ul. Kopalnianej 6, nr tel. 799151520
| Wstecz |


Copyright 2000-2008 CP S.A.

Powered by imitech.pl