Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na prowadzenie zajęć doskonalących w powiecie Mikołowskim
Data dodania: 2014-11-13 08:33:16

Partner projektu firma Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. w Woli informuje uprzejmie, że Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Mikołowie ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzanie zajęć doskonalących (szkoleń, warsztatów konsultacji) w Projekcie pn. "Doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia”

Termin składania ofert: do 20.11.2014 roku do godz. 10:00.

Szczegółowe informacje znajdują się w treści Ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dostępnych na stronie:

Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Mikołowie www.poradnia.mikolowski.pl
oraz
Biuletynie Informacji Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Mikołowie
www.bip.ppp.mikolowski.pl
| Wstecz |


Copyright 2000-2008 CP S.A.

Powered by imitech.pl