ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ USŁUGI CATERINGOWEJ W POW. MIKOŁOWSKIM
Data dodania: 2014-10-28 12:16:43

Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. w Woli zaprasza do składania ofert na realizację usługi cateringowej (organizacja przerw kawowych) dla uczestników zajęć doskonalących oraz na spotkania sieci współpracy i samokształcenia prowadzonych w ramach projektu pn. „Doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Termin realizacji usługi: grudzień 2014 do czerwiec 2015 roku

W ramach zajęć doskonalących przewiduje się około 126 spotkań w grupach 7-43 osoby, natomiast w ramach sieci współpracy i samokształcenia około 16 spotkań w grupach liczących 15-27 osób.

Miejscem realizacji usług będą placówki edukacyjne na terenie powiatu mikołowskiego.

Zainteresowane podmioty prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zaproszenie do składania ofert cenowych oraz przesłanie ofert na załączonym wzorze formularza ofertowego - załącznik nr 1 wraz z wykazem usług - załącznik nr 2 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 listopada 2014 r. do godz. 12.00.na adres e-mail: k.rozmus@cpsa.com.pl albo dostarczenie do siedziby Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. osobiście bądź listownie.

Wszystkie szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w załączonym "Zaproszeniu do składania ofert".
Serdeczne zapraszamy do składania wypełnionych formularzy.


Załączniki:

1. Zaproszenie do składania ofert (pdf)
2. Formularz ofertowy - załącznik nr 1
3. Wykaz usług - załącznik nr 2


| Wstecz |


Copyright 2000-2008 CP S.A.

Powered by imitech.pl