Zapraszamy do udziału w Projekcie
Data dodania: 2009-11-05 12:01:24

Szkolenia komputerowe dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo zamieszkujących teren gminy Miedźna w ram. projektu "Obsługa komputera moją szansą na lepsze jutro w życiu zawodowym"

Centrum Przedsiębiorczości SA w Woli zaprasza do udziału w Projekcie „Obsługa komputera moją szansą na lepsze jutro w życiu zawodowym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.

Głównym celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej niepracujących osób z terenu gminy Miedźna.Do udziału w Projekcie zapraszamy:

Osoby bezrobotne (tj. zarejestrowane we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy, jako osoba bezrobotna w rozumieniu art. 2 ust 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia) oraz nieaktywne zawodowo (tj. pozostające bez zatrudnienia, które jednocześnie nie zaliczają się do osób bezrobotnych) zamieszkujące teren gminy Miedźna.

Udział w Projekcie jest BEZPŁATNY

W ramach Projektu oferujemy:
♦ szkolenie "Komputer od podstaw"
obejmujące 78 godziny zajęć (6h/dzień), zakończone wydaniem zaświadczenia potwierdzającego zdobyte kwalifikacje, dzięki któremu przede wszystkim:
- uzyskasz fachową wiedzę w zakresie obsługi komputera tj. budowa komputera oraz urządzeń zewnętrznych, praca z plikami i folderami, MS Office itp.
- zdobędziesz wiedzę z zakresu wykorzystania komputera w celach rozwoju osobistego oraz zawodowego

♦ warsztat "Internet i narzędzia IT w życiu zawodowym"
obejmujący 24 godziny zajęć (6h/dzień), na którym:
- nauczysz się, jak założyć pocztę elektroniczną oraz jak z niej korzystać,
- uzyskasz praktyczne wskazówki jak skutecznie wykorzystywać Internet do wykonywania i poszukiwania pracy

♦ indywidualne doradztwo zawodowe
obejmujące 4 godziny indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym, podczas których m.in.:
- zdobędziesz fachową radę na temat dalszego rozwoju zawodowego,Uczestnikom Projektu zapewniamy zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe oraz catering


Nabór do projektu odbywać się będzie w okresie
od 1.XII do 9.XII.2009r.Więcej informacji na temat Projektu oraz rekrutacji można uzyskać :

Centrum Przedsiębiorczości SA
43-225 Wola, ul. Przemysłowa 6

Osoby do kontaktu:
Monika Berzowska - tel. (032) 211-91-77 w.18
Barbara Goździk, Natalia Sosna - tel. (032) 211-91-77 w.20


www.efs.gov.pl

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
| Wstecz |


Copyright 2000-2008 CP S.A.

Powered by imitech.pl