Aktualności
Rekrutacja uczestników do projektu
Data dodania: 2017-01-17 09:26:10
Informujemy uprzejmie, że od 16 stycznia 2017 roku wprowadziliśmy zmiany w projekcie pn. Adaptacja do zmian - wsparcie aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości"
w zakresie kryteriów udziału w projekcie tj. obecnie uczestnikiem projektu może być osoba, która zamieszkuje na terenie woj. śląskiego (dotychczas było, że tylko osoby zamieszkujące powiaty: pszczyński lub bieruńsko-lędziński lub mikołowski) oraz spełnia pozostałe kryteria opisane szczegółowo w paragrafie 4 Regulaminów rekrutacji.

[więcej]

 
Nabór wniosków w ramach środków Funduszu Pracy w PUP Pszczyna
Data dodania: 2017-01-16 12:31:46
Informujemy, iż od dnia 16 stycznia 2017 r. prowadzony będzie nabór wniosków w ramach dostępnych środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie sprawie:
- szkoleń,
- staży,
- bonów na zasiedlenie,
- prac interwencyjnych,
- robót publicznych,
- refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia,
- refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Zapraszamy Pracodawców oraz osoby bezrobotne do składania wniosków do PUP Pszczyna ! [więcej]

 
Oferta wynajmu pomieszczeń
Data dodania: 2017-01-13 15:28:13
Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. oferuje wynajem pomieszczeń. [więcej]

 
Starsze artykuły:
» Ogłoszenie
» Dalsza Rekrutacja do projektu na Ścieżkę Podjęcia Pracy i Ścieżkę Samozatrudnienia
» OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA
» Regulamin
» OGŁOSZENIE
» OCENA MERYTORYCZNA ZŁOŻONYCH FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

Wszystkie artykuły >>

Copyright 2000-2008 CP S.A.

Powered by imitech.pl