ASYSTA W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o. o. w Woli zaprasza do korzystania z usługi doradczej - asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

Klientem usługi asysty może być wyłącznie przedsiębiorstwo w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (mikro-, małe lub średnie) oraz osoba fizyczna planująca rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

Realizacja usługi poprzedzona jest wstępną analizą potrzeb, wymagań i oczekiwań klienta oraz oceną możliwości jej realizacji.

 

Usługa asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej składa się z dwóch etapów:

Etap I: Diagnoza potrzeb biznesowych klienta.

Etap II: Wsparcie doradcze w zakresie rozwoju firmy w zidentyfikowanych na Etapie I obszarach i zgodnie z uzgodnioną z klientem ścieżką postępowania.

 

Usługi są świadczone w ramach pięciu modułów:

moduł I - Spełnianie wymogów formalno-prawnych
moduł II - Marketing przedsiębiorstwa
moduł III - Organizacja przedsiębiorstwa
moduł IV - Finanse przedsiębiorstwa
moduł V - Rejestracja działalności gospodarczej


Czas realizacji usługi jest szacowany przez konsultanta na podstawie specyfiki działalności klienta oraz problemów i potrzeb przedsiębiorstwa i podlega akceptacji klienta.


Usługi są realizowane zgodnie ze Standardem świadczenia usługi doradczej - asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej opracowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (agencję rządową) i świadczone w ramach Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Szczegółowe informacje o naszej ofercie  uzyskacie Państwo kontaktując się z nami bezpośrednio pod nr tel. /32/ 211 91 77 lub /32/ 211 81 80