Dyplomy


Dyplom "NAJLEPSZA INWESTYCJA W CZŁOWIEKA" nadany przez
Ministra Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu "Dobre praktyki EFS"
dla Centrum Przedsiębiorczości S.A. za realizację projektu "Samozatrudnienie
szansą na pracę - promocja przedsiębiorczości w powiecie pszczyńskim"


Dyplom za projekt "Nowe kwalifikacje - nowe możliwości dla osób powyżej 45 r. życia" nadany przez Marszałka Województwa Małopolskiego


Dyplom dla Pana Krzysztofa Kondratowicza za wykazanie się wysokim poziomem kompetencji w pracy na stanowisku konsultanta Punktu Konsultacyjnego działającego przy Centrum Przedsiębiorczości S.A. nadanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.


Copyright 2000-2008 CP S.A.

Powered by imitech.pl