Certyfikaty
Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości
przy Centrum Przedsiębiorczości S.A.
jest wpisany do ewidencji niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego
prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Pszczynie
      od dnia 17 maja 2000 r. pod numerem OS/4320/1/3/2000.


Copyright 2000-2008 CP S.A.

Powered by imitech.pl