Rekrutacja do projektu „Doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia” - Etap II
Data dodania: 2014-08-28 12:47:09

Informujemy, iż w terminie od 01.09.2014r. do 15.09.2014r. rusza nabór uczestników indywidualnych do projektu „Doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia” w powiecie Mikołowskim.

Do udziału w projekcie zobowiązani są nauczyciele oraz dyrektorzy 15 placówek zakwalifikowanych do Projektu w I Etapie Rekrutacji.

1.Warunkiem ubiegania się nauczyciela/lki o udział w Projekcie jest złożenie do Dyrektora swojej placówki Deklarację uczestnictwa indywidualnego w projekcie (Załącznik nr 2).

2.Dyrektor placówki obligatoryjnie składa swoją Deklarację uczestnictwa indywidualnego w projekcie (Załącznik nr 2).

3.Dyrektor każdej zakwalifikowanej do Projektu placówki jest zobowiązany zebrać ww. Deklaracje oraz dostarczyć je wraz z Listą osób zgłoszoną do udziału w projekcie z potwierdzeniem zatrudnienia (Załącznik nr 3) do Realizatorów Projektu.

4.Deklaracje uczestnictwa muszą zostać wypełnione czytelnie najlepiej drukowanymi literami.

5.Wraz z dokumentacją rekrutacyjną bardzo prosimy wszystkie osoby deklarujące udział w projekcie o wypełnienie Ankiety przed przystąpieniem do projektu.

Zgłoszenia należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania lub przesyłać pocztą tradycyjną na podane adresy w terminie od 01.09.2014r. – 15.09.2014r. Ważna jest data wpływu do Realizatorów, nie data stempla pocztowego.

Realizator projektu - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mikołowie,
ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów

Partner Projektu - Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o.,
ul. Kopalniana 6, 43- 225 Wola.


Załączniki:

Regulamin rekrutacji do projektu "Doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia"

Załącznik 2. Deklaracja uczestnictwa indywidualnego w projekcie

Załącznik 3. Lista osób zgłoszona do udziału w projekcie

Ankieta przed przystąpieniem do projektu

| Wstecz |


Copyright 2000-2008 CP S.A.

Powered by imitech.pl