Wyniki naboru na Koordynatorów sieci w placówkach pow. mikołowskiego
Data dodania: 2014-08-13 08:57:48

Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. zo.o. oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mikołowie informują, że postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na pełnienie funkcji Koordynatorów sieci współpracy
i samokształcenia w Projekcie pn. „Doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia” zostało zakończone.


W ramach postępowania zostali wybrani następujący koordynatorzy sieci:

I Ewa Kustwan Mróz,
ul. Pl. Św. Anny 1B/2, 43-100 Tychy

II Teresa Tymrakiewicz,
ul. Miernicza 32, 43-300 Bielsko-Biała

III Danuta Wójcik,
ul. Harcerska 20/14, 43-100 Tychy

IV Aleksandra Chudzik
ul. Główna 120, 44-230 Bełk

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Złożone oferty były kompletne i uzyskały największą ilość punktów w kryterium najniższa cena (100%).

Szczegóły wyboru wraz z przyznaną punktacją i zestawieniem złożonych ofert przedstawia załączona Informacja o wyniku postępowania.


| Wstecz |


Copyright 2000-2008 CP S.A.

Powered by imitech.pl