Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji SORE w placówkach powiatu mikołowskiego
Data dodania: 2014-07-24 10:49:53

W związku z realizacją partnerskiego projektu pn. „Doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia” Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. wraz z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Mikołowie zapraszają do składania ofert na pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE) w placówkach oświatowych powiatu Mikołowskiego.

Szczegółowe informacje, w tym treść Zaproszenia do składania ofert oraz niezbędne załączniki znajdziecie Państwo na stronie Lidera projektu www.poradnia.mikolowski.pl

Oferty przygotowane zgodnie z wzorem zamieszczonym na stronie www.poradnia.mikolowski.pl należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłką pocztową (poleconą) na adres: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów w terminie do 07.08.2014r. do godz. 12:00. Liczy się data wpływu do PPP nie data stempla pocztowego.

Szczegółowych informacji udziela Pani Jolanta Zwyrtek - Asystent Kierownika Projektu pod nr tel. 32 226 20 71, 512 115 126, e-mail: jola_zwk@wp.pl
| Wstecz |


Copyright 2000-2008 CP S.A.

Powered by imitech.pl