Przedłużenie terminu rekrutacji do projektu „Doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia
Data dodania: 2014-07-09 12:01:52

INFORMACJA DOT. REKRUTACJI ETAP I DO PROJEKTU PN. „DOSKONALENIE NAUCZYCIELI DROGA DO SUKCESU UCZNIA”

Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Mikołowie wydłuża termin Rekrutacji Uczestników Instytucjonalnych- szkół/przedszkoli do Projektu pn. „Doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia” do dnia 21.07.2014r.


Placówki zainteresowane udziałem w Projekcie zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów rekrutacyjnych:
1. Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy placówki do projektu wraz z Deklaracją uczestnictwa w projekcie (wypełniają dyrektorzy zainteresowani udziałem placówki w projekcie).
2. Zakres obowiązków Dyrektora placówki zakwalifikowanej do projektu 3.5 POKL „Doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia” krótko określającego podstawowe obowiązki każdego dyrektora placówki zakwalifikowanej do udziału w projekcie.

Wskazane wyżej dokumenty rekrutacyjne należy przesyłać najpóźniej do dnia 21.07.2014r. (ważna jest data wpływu do Partnera Projektu, nie data stempla pocztowego!) do Partnera Projektu- Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o., 43-225 Wola, ul. Kopalniana 6
| Wstecz |


Copyright 2000-2008 CP S.A.

Powered by imitech.pl