Zakończenie realizacji projektu
Data dodania: 2014-03-31 09:18:16

Z dniem 31 marca 2014r. spółka Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. zakończyła realizację projektu „Śląskie! – w stronę Słońca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1.

W projekcie udział wzięło 57 mikro i 10 małych przedsiębiorstw mających jednostkę organizacyjną na terenie województwa śląskiego, a dokładnie 90 osób (12 kobiet i 78 mężczyzn) będących ich pracownikami, właścicielami

Szkolenia obejmowały:
- 4 dni zajęć teoretycznych, o następującej tematyce: kolektory słoneczne, pompy ciepła, współpraca różnych systemów grzewczych, fotowoltaika i turbiny wiatrowe (łącznie 32 godz.)
- 3 dniowych zajęć praktycznych, o następującej tematyce: montaż kolektorów słonecznych, montaż pomp ciepła, montaż systemów fotowoltaicznych i turbin wiatrowych (łącznie 24 godz.).

W ramach projektu zrekrutowano 6 grup szkoleniowych zorganizowanych w następujących terminach i miejscowościach:
1. Dąbrowa Górnicza - od 15 maja 2013r. do 27 czerwiec 2013r. 15 osób (9 firm)
2. Katowice - od 29 czerwiec 2013r. do 31 sierpień 2013r. 11 osób (10 firm)
3. Bielsko-Biała - od 13 sierpień 2013r. do 26 wrzesień 2013r. 16 osób (14 firm)
4. Częstochowa - od 30 wrzesień 2013r. do 14 listopad 2013r. 20 osób (15 firm)
5. Tychy - od 26 listopad 2013r. do 23 styczeń 2014r. 15 osób (13 firm)
6. Pawłowice - od 4 luty 2014r. do 20 marzec 2014r. 13 osób (6 firm)

Uczestnikom projektu wydano 90 zaświadczeń MEN potwierdzające udział w szkoleniach,
oraz 67 Certyfikatów dla firm których pracownicy/właściciele skorzystali ze wsparcia w ramach Projektu.

Cel główny projektu „Wzrost kompetencji pracowników 45 śląskich firm objętych projektem w zakresie montażu instalacji odnawialnej do 31.03.2014r.” został osiągnięty i kształtuje się na poziomie: 67 firm. Wszystkie firmy biorące udział w Projekcie stwierdziły wzrost kompetencji swoich pracowników, a co za tym idzie zostały osiągnięte cele szczegółowe projektu tj.
1. „Podniesienie wiedzy w zakresie systemów energii odnawialnej przez min. 85 uczestników projektu” oraz 2. „Podniesienie umiejętności w zakresie montażu systemów energii odnawialnej przez min. 81 uczestników projektu” które ostatecznie ukształtowały się na poziomie 90 uczestników.
| Wstecz |


Copyright 2000-2008 CP S.A.

Powered by imitech.pl