Zaproszenie do udziału w pracach Sieci Współpracy i Samokształcenia
Data dodania: 2013-11-21 08:33:58

Partner projektu Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. w Woli wraz z Liderem projektu Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Bieruniu zaprasza pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego do udziału w pracach Sieci Współpracy i Samokształcenia.

Sieci Współpracy i Samokształcenia zostaną utworzone w ramach projektu ,,Kompetentni w edukacji - Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bieruńsko - lędzińskim” realizowanego w okresie od 1 października 2013r. do 31 lipca 2015r. na terenie powiatu bieruńsko - lędzińskiego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

Pliki do ściągnięcia:

Regulamin rekrutacji do projektu

Zaproszenie do udziału w Sieci Współpracy i Samokształcenia

Formularz zgłoszeniowy do Sieci Współpracy i Samokształcenia
| Wstecz |


Copyright 2000-2008 CP S.A.

Powered by imitech.pl