Rusza realizacja projektu unijnego
Data dodania: 2013-10-03 09:45:40

Miło nam poinformować, iż z dniem 1 października 2013 roku rozpoczęła się realizacja projektu pn. ,,Kompetentni w edukacji - Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bieruńsko - lędzińskim”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Projekt będzie realizowany w okresie od 1 października 2013r. do 31 lipca 2015r. na terenie powiatu bieruńsko - lędzińskiego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.
Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest jednostka organizacyjna Starostwa powiatu bieruńsko – lędzińskiego tj. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bieruniu oraz Partner projektu: Firma Centrum przedsiębiorczości CP Sp z o.o. [Dawniej: Centrum Przedsiębiorczości S.A.] w Woli.
Celem Projektu jest wdrożenie do końca lipca 2015 roku nowatorskiego systemu doskonalenia nauczycieli, który będzie odpowiadał na zdiagnozowane indywidualne potrzeby 24 jednostek oświatowych z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

Do udziału w projekcie będą mogły przystąpić następujące typy placówek:
- szkoły dla dzieci i młodzieży, publiczne i niepubliczne, ale z uprawnieniami szkoły publicznej, tj.: szkoły podstawowe, gimnazja, zasadnicze szkoły zawodowe, technika
i licea ogólnokształcące,
- przedszkola publiczne i niepubliczne, a także zespoły wychowania przedszkolnego oraz punkty przedszkolne, o ile placówki te zatrudniają co najmniej pięciu nauczycieli.

W najbliższym czasie na naszych stronach internetowych zostanie zamieszczona informacja o rozpoczęciu rekrutacji szkół i przedszkoli do udziału w projekcie.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa !

Zaproszenie do udziału w projekcie

Regulamin rekrutacji do projektu

Formularz zgłoszeniowy
| Wstecz |


Copyright 2000-2008 CP S.A.

Powered by imitech.pl