Pieniądze z UE dla mikroprzedsiębiorstw z woj. śląskiego
Data dodania: 2013-08-22 07:50:33

Województwo śląskie otrzymało największe dofinansowanie na lata 2014-2020 z pośród wszystkich 16 województw. Śląscy przedsiębiorcy mają duże pole manewru.

Od 2007 roku sektor MMŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) jak i duże przedsiębiorstwa intensywnie korzystają z dofinansowań na rozwój firm w ramach ogólnopolskich oraz regionalnych programów wsparcia. Wg danych na kwiecień 2013 roku wsparcie funduszami unijnymi otrzymało m.in. 24 257 przedsiębiorstw, pojawiło się 290 043 nowych miejsc pracy, zostało wspartych 1 764 pomysłów innowacyjnych. Statystyki robią duże wrażenie, jednak czy nie mogłyby być na jeszcze wyższym poziomie? Otóż mogłyby.

Przeprowadzone na początku 2013 roku badania wśród polskich przedsiębiorców pokazały, że aż 43% z nich nie wie gdzie i nie wie jak szukać wsparcia w postaci dofinansowań z UE. Ta niezbyt dobra statystyka przekłada się na niewykorzystany potencjał wielu polskich firm i regionów.

Od czerwca 2013 roku w województwie śląskim prowadzony jest specjalny bezpłatny projekt szkoleniowy skierowany do mikroprzedsiębiorstw. Każda osoba w wieku 50 lat i więcej, zatrudniona w mikroprzedsiębiorstwie (lub właściciel firmy), zamieszkująca na terenie woj. śląskiego może zapisać się na bezpłatne szkolenie z pozyskiwania funduszy unijnych na rozwój swojej działalności. Udział w szkoleniu pozwoli nabyć uczestnikom niezbędną wiedzę dotyczącą tego w jaki sposób, gdzie i na co mogą uzyskać dofinansowanie unijne. Szkolenie skonstruowane jest w ten sposób, aby bezpośrednio przekładało się na otrzymanie dotacji przez przedsiębiorcę. W tym celu trenerzy warsztatowo omawiają przypadki każdej z uczestniczących firm, ich indywidualne możliwości i szanse.

W nowym podziale środków unijnych na lata 2014 – 2020 Polska otrzymała 105,8 mld euro (ok. 441 mld zł) co stanowi największy kawałek tortu spośród wszystkich państw wspólnoty. Ponadto Ministerstwo Rozwoju Regionalnego podało informacje o podziale środków na poszczególne województwa w ramach programów EFS oraz EFRR. Najwięcej pieniędzy otrzyma właśnie woj. śląskie z wynikiem 3,01 mld zł. Nowy podział środków regionalnych to ogromna szansa dla przedsiębiorców z woj. śląskiego. Projekt „Szkolenia szansą na rozwój przedsiębiorstw” daje pełną odpowiedź na pytanie jak skorzystać z dofinansowania UE w woj. śląskim. – mówi Agnieszka Kędzierska z firmy Custom Media Group – Koordynator Projektu.

Poza szkoleniem z pozyskiwania funduszy unijnych każdy uczestnik ma do wyboru jedno z dwóch szkoleń dodatkowych, w ramach których nauczy się planowania finansowanego i opracowywania analiz inwestycyjnych w swoim przedsiębiorstwie lub pozytywnego kreowania wizerunku firmy na rynku.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy zadzwonić pod numer 502 138 180 lub wysłać maila z informacją o chęci udziału na adres szkoleniaslaskie@gmail.com. Osobą kontaktową jest Anna Bołdys.
Zgłoszenia telefoniczne przyjmowane są w godzinach 8:00 - 16:00. Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu, bo to już „ostatni dzwonek” w tym roku.

Informacje o projekcie

Program szkoleń

| Wstecz |


Copyright 2000-2008 CP S.A.

Powered by imitech.pl