Bezpłatne studia podyplomowe
Data dodania: 2013-06-19 11:59:20

Wyższa Szkoła Bankowa rozpoczyna rekrutacje na kolejną edycję BEZPŁATNYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Menedżer Projektu Badawczo-Rozwojowego w ramach projektu „Menedżer Projektu Badawczo-Rozwojowego – studia podyplomowe dla pracowników naukowych” współfinansowanych z Unii Europejskiej.

Studia skierowane są do pracowników naukowych i dydaktyczno-naukowych szkół wyższych, instytutów badawczych, instytutów naukowych PAN, jednostek tworzących konsorcja naukowe (z wyłączeniem przedsiębiorców).

W programie studiów obejmującym 176 godzin zajęć znajdują się następujące zagadnienia:
-zarządzanie projektami B+R,
-finansowanie projektów B+R, źródła funduszy zewn.
-kompetencje menedżerskie i kierowanie zespołem projektowym,
-współpraca nauki z biznesem, przedsiębiorczość akademicka,
-mechanizmy komercjalizacji wyników badań i transferu technologii,
-ochrona własności intelektualnej i przemysłowej, zgłoszenia patentowe.

Zajęcia w 80% mają charakter praktyczno-warsztatowy, kadrę dydaktyczną będą stanowić wykładowcy praktycy zajmujący się zawodowo określonymi dziedzinami.

Więcej szczegółów znajdą Państwo na www.efs.pl/mpbr.
| Wstecz |


Copyright 2000-2008 CP S.A.

Powered by imitech.pl