Rusza nowy projekt
Data dodania: 2013-03-13 06:21:47

Centrum Przedsiębiorczości S.A. w Woli rozpoczyna realizację projektu „Śląskie! – w stronę Słońca”.

Centrum Przedsiębiorczości S.A. w Woli rozpoczyna realizację projektu
„Śląskie! – w stronę Słońca współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 8.1.1.
Okres realizacji projektu od 1 kwietnia 2013r. do 31 marca 2014r.
Projekt jest skierowany do pracowników, właścicieli, współwłaścicieli mikro i małych przedsiębiorstw zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji w zakresie instalacji i eksploatacji urządzeń Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), do zastosowań w gospodarstwach domowych, w tym kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła.
Udział w projekcie jest bezpłatny, objęty pomocą publiczną dla przedsiębiorstw w ramach pomocy de minimis.

W ramach projektu zrealizowany będzie cykl szkoleń teoretycznych i praktycznych z zakresu systemów grzewczych i elektrycznych opartych na OZE w tym:
1.Pozyskiwanie energii słonecznej.
2.Kolektory słoneczne – budowa, zasada działania.
3.Pompy ciepła ze źródłem powietrze/ziemia.
4.Systemy i układy hydrauliczne do centralnego ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej współpracujące z kolektorami słonecznymi i pompami ciepła.
5.Energetyka słoneczna – fotowoltaika.
6.Energetyka wiatrowa.
7.Przetworniki prądowe, akumulatory, odbiorniki energii.
8.Sprawność urządzeń opartych o OZE i efektywność ekonomiczna.
9.Źródła finansowania inwestycji opartych o OZE.
10.Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii – planowana zmiana regulacji prawnych.

Szkolenia składać się będą z:
- 4 dniowych zajęć teoretycznych (8 godzin w grupach 15 osobowych) oraz
- 3 dniowych zajęć praktycznych (8 godzin w grupach 5 osobowych).

Okres realizacji szkoleń od maja 2013r. do marca 2014r. w 6 grupach szkoleniowych, zlokalizowanych na terenie śląska, w zależności od usytuowania chętnych przedsiębiorstw.
Wśród przykładowych miejscowości w których mogą odbywać się szkolenia są m.in: Bielsko-Biała, Pszczyna/Wola, Dąbrowa Górnicza, Katowice, Żory oraz Częstochowa.
Cykl szkoleniowy dla grupy będzie trwał około 2 miesięcy tj. średnio 1 raz w tygodniu. Do ustalenia dni tygodnia lub w weekendy. Uczestnik otrzyma zaświadczenie MEN udziału w szkoleniu.
Realizacja projektu związana jest z przygotowywaną w Sejmie Ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii oraz uruchomieniem funduszy strukturalnych na małe inwestycje oparte o OZE w latach 2014-2020, co wykreuje nowy rynek usług w Polsce. Szkolenia planowane w projekcie mogą być zatem bazą do przygotowania nowych kadr w zakresie usług instalacji opartych na OZE.

Warunki uczestnictwa: mikro lub małe przedsiębiorstwa, mające jednostkę organizacyjną na terenie województwa śląskiego, ich pracownicy, właściciele, współwłaściciele. Wsparcie jest kierowane głównie do przedsiębiorstw świadczących usługi instalatorskie w zakresie instalacji hydraulicznych
i elektrycznych w budownictwie mieszkaniowym. Rekrutacja do projektu rozpocznie się 1 kwietnia
i będzie trwała w sposób ciągły do zebrania się 6 grup szkoleniowych.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Szczegółowe informacje o projekcie:
Centrum Przedsiębiorczości S.A.
ul. Kopalniana 6
43-225 Wola / koło Pszczyny
tel. 32 211 81 80 lub 32 211 91 77
e-mail: n.lukasek@cpsa.com.pl, k.rozmus@cpsa.com.pl
www.cpsa.com.pl
| Wstecz |


Copyright 2000-2008 CP S.A.

Powered by imitech.pl