Zmiana zasad przyznawania dotacji na założenie firmy
Data dodania: 2013-01-24 13:02:42

Zmieniły się zasady przyznawania dotacji dla osób, które chcą otworzyć działalność gospodarczą.

Dotychczas osoby, które znajdowały się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy oraz osoby mające najlepsze pomysły na biznes mogły otrzymać bezzwrotną pomoc z UE w wysokości do 40 tys. zł. Obecnie na takie wsparcie mogą liczyć jedynie osoby bezrobotne lub zagrożone utratą pracy. Pojawiła się natomiast możliwość skorzystania z jednorazowej preferencyjnej pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 50 000 zł na osobę – z przeznaczeniem na cele: inwestycyjne, obrotowe, inwestycyjno-obrotowe, z okresem spłaty do 5 lat.
Wszelkie pytania dotyczące zasad udziału w projektach i pozyskiwania dofinansowania można kierować do Punktu Konsultacyjnego KSU przy Centrum Przedsiębiorczości S. A. w Woli, ul. Kopalniana 6
Kontakt i zapytania drogą telefoniczną prosimy kierować poprzez infolinię PK KSU: (+48 32) 211 99 30; elektronicznie poprzez formularz usługi elektronicznej PK KSU na stronie internetowej Punktu Konsultacyjnego KSU
| Wstecz |


Copyright 2000-2008 CP S.A.

Powered by imitech.pl