Ogłoszenie o rekrutacji do projektu 7.4.2 na Ścieżkę Podjęcia Pracy
Data dodania: 2018-02-24 23:58:46

Ogłoszenie o przyjmowaniu dokumentów rekrutacyjnych do Ścieżki Podjęcia Pracy.
Realizator projektu pn. „Adaptacja do zmian – wsparcie aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości” uprzejmie informuje, że ogłasza kolejny ostatni już nabór uzupełniający chętnych osób do udziału na Ścieżce Podjęcia Pracy (SPP) w powyższym projekcie.

Dokumenty rekrutacyjne do Projektu na Ścieżkę Podjęcia Pracy (SPP) można składać w trybie ciągłym od dnia 28 lutego 2018 roku do maksymalnie 15 kwietnia 2018 roku. Dokumenty złożone po tym terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.


W naborze rekrutacji prowadzonym przez Realizatora w okresie od 28.02.2018 roku do 15.04.2018 roku, do projektu w ramach Ścieżki Podjęcia Pracy (SPP) zostanie docelowo przyjętych do 10 osób: w tym minimum 3 mężczyzn. Szczegółowe kryteria rekrutacji są opisane w regulaminie rekrutacyjnym.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie i uzyskaniem wsparcia w ramach Ścieżki Podjęcia Pracy (SPP) mogą składać Dokumenty Rekrutacyjne określone § 5 w Regulaminie rekrutacji Regulamin rekrutacji z dn. 20.02.2018r. w terminie od 28.02.2018 roku do 15.04.2018 roku przez firmy kurierskie lub za pośrednictwem wyznaczonego pełnomocnika lub osobiści lub drogą pocztową do siedziby Biura Projektu: Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o., ul. Kopalniana 6, 43-225 Wola lub elektronicznie na adres: sekretariat@cpsa.com.pl jeżeli osoby zainteresowane posiadają ważny bezpieczny podpis elektroniczny, weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w projekcie będą przyjmowane zgodnie z definicją „Skutecznego doręczenia” opisaną w regulaminie rekrutacji Regulamin rekrutacji z dn. 20.02.2018r.


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

A. Regulamin rekrutacji z dn. 20.02.2018r.

B. Zal.1 kwestionariusz osobowy

C.Zal.2.Zaswiadczenie.o.zwolnieniu

D. Zal.3.Zaswiadczenie.o.wypowiedzeniu

E. Zal.4_ Karta.oceny.formalnej
| Wstecz |


Copyright 2000-2008 CP S.A.

Powered by imitech.pl