Nabór wniosków na aktywne formy wsparcia w PUP Pszczyna
Data dodania: 2018-01-24 13:51:35

Informujemy, że od dnia 22 stycznia 2018r. prowadzony jest nabór wniosków na różne formy wsparcia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie.W ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie (III)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL)można składać wnioski na:
a) staże,
b) szkolenia,
c) prace interwencyjne,
d) refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,

W ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pszczyńskim (III)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)można składać wnioski na:
a) staże,
b) szkolenia,
c) bony stażowe,
d) prace interwencyjne,
e) refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,

W ramach środków Funduszu Pracy można składać wnioski na:
a) szkolenia,
b) staże,
c) bony na zasiedlenie,
d) prace interwencyjne,
e) roboty publiczne.

Rozpatrzeniu podlegać będą wnioski sporządzone na aktualnych drukach, kompletne wraz z wymaganymi załącznikami.

Szczegółowe informacje dotyczące naborów, w tym wzory wniosków, dostępne są na stronie urzędu PRacy w PSzczynie http://pszczyna.praca.gov.pl w zakładce Urząd/Aktywne formy - nabory wniosków.
| Wstecz |


Copyright 2000-2008 CP S.A.

Powered by imitech.pl