Ogłoszenie dot. projektu 7.4.2 RPO WSL
Data dodania: 2018-01-24 13:02:10

Poszukujemy Wykonawcy do realizacji zamówienia pn: "Pośrednictwo pracy dla uczestników projektu "Adaptacja do zmian - wsparcie aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości".

Szanowni Państwo!
W związku z rozpoczęciem procedury wyboru wykonawcy o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831 i 996), firma Centrum Przedsiębiorczości w Woli jako realizator projektu pn. "Adaptacja do zmian - wsparcie aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości", zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przesyłania Oferty na realizację zamówienia "Pośrednictwo pracy dla uczestników projektu "Adaptacja do zmian - wsparcie aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości".

Szczegóły poniżej.

Ogloszenie.z dn.24.01.2018 rok


Termin na składanie dokumentów upływa w dniu 31.01.2018 r.
| Wstecz |


Copyright 2000-2008 CP S.A.

Powered by imitech.pl