Rekrutacja do projektu na Ścieżkę Podjęcia Pracy–Kolejny Nabór do 22.12.2017r.
Data dodania: 2017-12-04 09:07:00

Realizator projektu pn. „Adaptacja do zmian – wsparcie aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości” uprzejmie informuje, że ogłasza przedłużenie naboru chętnych osób do udziału w powyższej wymienionym projekcie na Ścieżkę Podjęcia Pracy (SPP).
Dokumenty rekrutacyjne do Projektu na Ścieżkę Podjęcia Pracy (SPP) należy składać w terminie do 22.12.2017 roku. Dokumenty złożone po tym terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.


W naborze rekrutacji prowadzonym przez Realizatora w okresie do 22.12.2017 roku, do projektu w ramach Ścieżki Podjęcia Pracy (SPP) zostaną docelowo przyjęte 4 osoby: w tym 4 osoby bezrobotne, niepracujące (docelowo 1 kobieta oraz 3 mężczyzn). Szczegółowe kryteria rekrutacji są opisane w regulaminie rekrutacyjnym. (Regulamin rekrutacji z dn. 08.11.2017r.).

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie i uzyskaniem wsparcia w ramach Ścieżki Podjęcia Pracy (SPP) mogą składać Dokumenty Rekrutacyjne określone § 5 pkt. 7 w Regulaminie rekrutacji (Regulamin rekrutacji z dn. 08.11.2017r.) w terminie do 22.12.2017 roku przez firmy kurierskie lub za pośrednictwem wyznaczonego pełnomocnika lub osobiści lub drogą pocztową do siedziby Biura Projektu: Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o., ul. Kopalniana 6, 43-225 Wola lub elektronicznie na adres: sekretariat@cpsa.com.pl jeżeli osoby zainteresowane posiadają ważny bezpieczny podpis elektroniczny, weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w projekcie będą przyjmowane zgodnie z definicją „Skutecznego doręczenia” opisaną w regulaminie rekrutacji (Regulamin rekrutacji z dn. 08.11.2017r.).

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:
1. Regulamin rekrutacji z dn. 08.11.2017r.

2. Zal.1 kwestionariusz osobowy

3.Zal.2.Zaswiadczenie.o.zwolnieniu

4. Zal.3_ Karta.oceny.formalnej
| Wstecz |


Copyright 2000-2008 CP S.A.

Powered by imitech.pl