Dalsza rekrutacja do projektu na Ścieżkę Podjęcia Pracy–wydłużony nabór do 30.09.2017r.
Data dodania: 2017-09-11 14:59:01

Realizator projektu pn. „Adaptacja do zmian – wsparcie aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości” uprzejmie informuje, że do dnia 01.09.2017 r. nie udało się zrekrutować ostatecznej liczby uczestników do Ścieżki Podjęcia Pracy.
W związku z powyższym Realizator projektu podjął decyzję o przedłużeniu okresu naboru chętnych uczestników do udziału w Ścieżce Podjęcia Pracy w ramach projektu do 30 września 2017 roku.
Szczegółowe zasady rekrutacji zostały opisane w Regulaminie rekrutacji dostępnym poniżej oraz w aneksie do niniejszego regulaminu.Osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie i uzyskaniem wsparcia w ramach Ścieżki Podjęcia Pracy (SPP) mogą składać Dokumenty Rekrutacyjne określone § 5 pkt. 7 w Regulaminie rekrutacji (dostępny poniżej) w okresie do 30 września 2017 roku przez firmy kurierskie lub za pośrednictwem wyznaczonego pełnomocnika lub osobiści lub drogą pocztową do siedziby Biura Projektu: Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o., ul. Kopalniana 6, 43-225 Wola lub elektronicznie na adres: sekretariat@cpsa.com.pl jeżeli osoby zainteresowane posiadają ważny bezpieczny podpis elektroniczny, weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w projekcie będą przyjmowane zgodnie z definicją „Skutecznego doręczenia” opisaną w regulaminie rekrutacji (dostępny poniżej).

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE.


Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Regulamin rekrutacji z dn. 07.08.2017r.

Aneks.do.Regulaminu.rekrutacji z dn. 07.08.2017r.

Zal.1 kwestionariusz osobowy

Zal.2.Zas.o.zwolnieniu

Zal.3_ Karta.oceny.formalnej
| Wstecz |


Copyright 2000-2008 CP S.A.

Powered by imitech.pl