Zaproszenie do składania ofert
Data dodania: 2017-07-10 19:50:07

Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia: "Pośrednictwo pracy dla uczestników projektu "Adaptacja do zmian - wsparcie aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości"."

Szanowni Państwo!

W związku z rozpoczęciem procedury wyboru wykonawców o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831 i 996), firma Centrum Przedsiębiorczości w Woli jako realizator projektu pn. "Adaptacja do zmian - wsparcie aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości", zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przesyłania Oferty na realizację zamówienia "Pośrednictwo pracy dla uczestników projektu "Adaptacja do zmian - wsparcie aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości".

Szczegóły w załączonym Zaproszeniu do składania ofert.

Zaproszenie do składania ofert - do pobrania

Załączniki nr 1, 2 Formularz ofertowy, Oświadczenia - do pobrania

Termin na składanie ofert upływa w dniu 25.07.2017 r.
| Wstecz |


Copyright 2000-2008 CP S.A.

Powered by imitech.pl