„Wyspecjalizowani na starcie”
Data dodania: 2017-06-30 18:36:07

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie „Wyspecjalizowani na starcie” realizowanego w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa i przybliżenie do rynku pracy w branży ICT i/lub nowoczesnych technologii 20 osób spełniających kryteria młodzieży NEET z obszaru województwa śląskiego, posiadających bazę w postaci odpowiednich predyspozycji, wiedzy lub umiejętności, prowadząca do zwiększenia ich szans na rynku pracy i uzyskania zatrudnienia (w tym samozatrudnienia) przez minimum 15 z nich do końca 06/2018.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej projektu: www.spnt.sosnowiec.pl (zakładka Projekty w realizacji) lub w Biurze Projektu w Sosnowieckim Parku Naukowo-Technologicznym.


| Wstecz |


Copyright 2000-2008 CP S.A.

Powered by imitech.pl