Wybór partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu
Data dodania: 2017-04-29 21:01:38

Wybór partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu

Informacja o wynikach postępowania

Dotyczy: ogłoszenia o otwartym naborze partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr
POWR.04.03.00-IP.07-00-001/17
Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa,
Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WERW odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym naborze partnerów spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu POWR.04.03.00-IP.07-00-001/17 z dnia 23.03.2017r. do wspólnej realizacji projektu zostały złożone dwie oferty:
1. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego, 43-225 Wola, ul. Orzechowa 9,
2. INFOR ELEA 10060 San Secondo Di Pinerolo, Via Rivoira Don 24 Italy


Po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej, zgodnie z kryteriami wskazanymi w ogłoszeniu, decyzją komisji z dnia 21.04.2016r. do wspólnej realizacji projektu został wybrany Partnerzy:
1. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego, 43-225 Wola, ul. Orzechowa 9,
2. INFOR ELEA 10060 San Secondo Di Pinerolo, Via Rivoira Don 24 Italy


Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o.
Małgorzata Kusak
Prezes Zarządu


Załącznik: informacja o wynikach postępowania 4.3| Wstecz |


Copyright 2000-2008 CP S.A.

Powered by imitech.pl