Ogłoszenie o naborze wniosków wraz z biznesplanami dla Ścieżki Samozatrudnienia – nabór II
Data dodania: 2017-03-30 17:36:12

Informujemy, że w dniach od 10 do 19 kwietnia 2017r. (do godziny 14:00) prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości wraz z biznesplanami dla Uczestników Projektu wyłonionych w ramach pierwszego naboru rekrutacyjnego do projektu „Adaptacja do zmian – wsparcie aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości”.

Dokumenty dla Uczestników Projektu składających wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości:

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Adaptacja do zmian – wsparcie aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości”

Załącznik nr 1 Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik nr 2 Biznes Plan na okres 2 lat działalności firmy

Załącznik nr 3 Harmonogram rzeczowo – finansowy

Załącznik nr 4 Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku

Załącznik nr 5 Formularz niezbędnych oświadczeń

Załącznik nr 6 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 7 Karty oceny merytorycznej wniosku wraz z biznesplanem (do wglądu wykorzystywana na etapie oceny Biznes Planów)
Karta oceny formalnej BP (uzupełniana przez prowadzącego Oficera dotacyjnego)


Dokumenty dla Uczestników Projektu niezbędne do podpisania umowy o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik nr 8 Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowalnych lub tego samego przedsięwzięcia, na realizacjię którego jest udzielana pomoc de minimis

Załącznik nr 9 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

Załącznik 9.1 Oświadczenie zgody małżonka na zawarcie umowy na otrzymanie wsparcia finansowego
Załącznik 9.2 Oświadczenie Uczestnika projektu/poręczyciela o niepozostawaniu w związku małżeńskim
Załącznik 9.3 Oświadczenie zgody małżonka na wystawienie i złożenie weksla in blanco


Załącznik nr 10 Protokół z przeprowadzonej kontroli u Uczestnika Projektu po założeniu przez niego działalności gospodarczej (do wglądu uzupełniany na kontroli przez Pracownika Projektu)| Wstecz |


Copyright 2000-2008 CP S.A.

Powered by imitech.pl