Informacja o projekcie
Data dodania: 2017-03-08 18:06:31

Szanowni Państwo,

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej serdecznie zapraszają do udziału w ogólnopolskim projekcie „Równość szans w biznesie – praktyczne narzędzie realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w przedsiębiorstwach” realizowanym w ramach umowy partnerskiej z Fundacją Fundusz Współpracy, Instytutem Spraw Publicznych oraz Fabryką Dobrych Praktyk.


UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Cel projektu: Dostosowanie wypracowanego w ramach projektu pt. „Równość w biznesie" narzędzia wspierającego przedsiębiorstwa w promocji równości płci na stanowiskach kierowniczych w dużych firmach i zwiększaniu uczestnictwa kobiet w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych, do specyfiki średnich przedsiębiorstw (zatrudniających od 50 do 249 pracowników), które zostanie przetestowane w 40 przedsiębiorstwach i wdrożone w 360 przedsiębiorstwach.
Narzędzie dla dużych przedsiębiorstw jest dostępne na stronie projektu.

Średnie przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo (firma), w którym pułap liczbowy średniorocznie zatrudnionych pracowników, w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat, wynikający z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wynosi od 50 do 249 osób.

Obecnie prowadzimy nabór do udziału w I etapie projektu tj. wywiadach pogłębionym (IDI), których celem jest poznanie Państwa doświadczeń oraz opinii na temat standardów równości szans mężczyzn i kobiet w miejscu pracy oraz trudności i wyzwań związanych z równym traktowaniem w miejscu pracy w średnich przedsiębiorstwach.

Do wywiadu zapraszamy przedstawiciela działu HR/menedżera bądź osobę zarządzającą przedsiębiorstwem, podejmującą decyzje o polityce kadrowej.
Wywiad będzie trwać maksymalnie jedną godzinę zegarową, jest anonimowy.
Osoba prowadząca wywiad przyjedzie we wskazane przez Państwa miejsce.

Aby zgłosić się do projektu, należy wypełnić poniższy formularz.

Formularz zgłoszeniowy

Informacja o projekcie

Plakat

Z poważaniem,
Zespół ds. projektu "Równość szans w biznesie – praktyczne narzędzie realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w przedsiębiorstwach"
| Wstecz |


Copyright 2000-2008 CP S.A.

Powered by imitech.pl