Zapraszamy do udziału w projekcie
Data dodania: 2011-09-30 12:45:27

Rusza nowy projekt „Magazynier przyszłości - nowy zawód dla mieszkańców Woli” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.

Miło nam poinformować, iż Centrum Przedsiębiorczości S.A. otrzymało dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację projektu „Magazynier przyszłości - nowy zawód dla mieszkańców Woli”.

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących (posiadających zameldowanie stałe bądź czasowe przynajmniej na okres realizacji Projektu) sołectwo Wola, w wieku aktywności zawodowej (15 – 64 lat), które są:
−bezrobotne,
−długotrwale bezrobotne
lub
−nieaktywne zawodowo,
−posiadające wykształcenie średnie lub niższe.

Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:

-Indywidualne doradztwo zawodowe,
-Szkolenie Aktywni na rynku pracy,
-Szkolenie zawodowe Magazynier z obsługą wózków jezdniowych, komputera i praktycznymi aspektami realizacji zasad GHP/GMP.

Więcej informacji znajduje się w zakładce Projekty UE w realizacji.
| Wstecz |


Copyright 2000-2008 CP S.A.

Powered by imitech.pl