Ogłoszenie o naborze wniosków wraz z biznesplanami dla Ścieżki Samozatrudnienia – nabór I
Data dodania: 2017-02-13 14:51:26

Informujemy, że w dniach od 21 do 28 luty 2017r. (do godziny 15:00) prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości wraz z biznesplanami dla Uczestników Projektu wyłonionych w ramach pierwszego naboru rekrutacyjnego do projektu „Adaptacja do zmian – wsparcie aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości”.

Dokumenty dla Uczestników Projektu składających wnioski o przyznanie wsparcia finansowego
na rozwój przedsiębiorczości:

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Adaptacja do zmian – wsparcie aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości”

Załącznik nr 1 Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik nr 2 Biznes Plan na okres 2 lat działalności firmy

Załącznik nr 3 Harmonogram rzeczowo – finansowy

Załącznik nr 4 Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku

Załącznik nr 5 Formularz niezbędnych oświadczeń

Załącznik nr 6 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 7 Karty oceny merytorycznej wniosku wraz z biznesplanem

Dokumenty dla Uczestników Projektu niezbędne do podpisania umowy o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik nr 8 Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowalnych lub tego samego przedsięwzięcia, na realizacjię którego jest udzielana pomoc de minimis

Załącznik nr 9 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

Załącznik 9.1 Oświadczenie zgody małżonka na zawarcie umowy na otrzymanie wsparcia finansowego

Załącznik 9.2 Oświadczenie Uczestnika projektu/poręczyciela o niepozostawaniu w związku małżeńskim

Załącznik 9.3 Oświadczenie zgody małżonka na wystawienie i złożenie weksla in blanco


Załącznik nr 10 Protokół z przeprowadzonej kontroli u Uczestnika Projektu po założeniu przez niego działalności gospodarczej


| Wstecz |


Copyright 2000-2008 CP S.A.

Powered by imitech.pl