Nabór wniosków w ramach środków Funduszu Pracy w PUP Pszczyna
Data dodania: 2017-01-16 12:31:46

Informujemy, iż od dnia 16 stycznia 2017 r. prowadzony będzie nabór wniosków w ramach dostępnych środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie sprawie:
- szkoleń,
- staży,
- bonów na zasiedlenie,
- prac interwencyjnych,
- robót publicznych,
- refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia,
- refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Zapraszamy Pracodawców oraz osoby bezrobotne do składania wniosków do PUP Pszczyna !


Informujemy, iż od dnia 16 stycznia 2017 r. prowadzony będzie nabór wniosków w ramach dostępnych środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie sprawie:
- szkoleń,
- staży,
- bonów na zasiedlenie,
- prac interwencyjnych,
- robót publicznych,
- refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia,
- refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Zapraszamy Pracodawców oraz osoby bezrobotne do składania wniosków do PUP Pszczyna !

Rozpatrzeniu będą podlegać wnioski sporządzone na aktualnych drukach, kompletne wraz z wymaganymi załącznikami.
Druki stosownych wniosków oraz Regulaminy są dostępne na stronie internetowej Powiatowego urzędu Pracy w PSzczynie tj. http://pszczyna.praca.gov.pl/ w zakładce „Dokumenty do pobrania".
| Wstecz |


Copyright 2000-2008 CP S.A.

Powered by imitech.pl