OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA
Data dodania: 2016-12-23 23:52:32

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA UCZESTNIKÓW PROJEKTU w realizowanym projekcie pn. „Adaptacja do zmian – wsparcie aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości”Ścieżka Samozatrudnienia

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA UCZESTNIKÓW PROJEKTU w realizowanym projekcie pn. „Adaptacja do zmian – wsparcie aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości” w ramach Ścieżki SamoZatrudnienia realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.4.2.
| Wstecz |


Copyright 2000-2008 CP S.A.

Powered by imitech.pl