OCENA MERYTORYCZNA ZŁOŻONYCH FORMULARZY REKRUTACYJNYCH
Data dodania: 2016-12-06 13:05:43

Ocena merytoryczna w ramach Ścieżki SamoZatrudnienia w realizowanym projekcie pn. „Adaptacja do zmian – wsparcie aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.4.2.


W dniu 6.12.2016r. Komisja Rekrutacyjna dokonała oceny merytorycznej złożonych Formularzy rekrutacyjnych.

Wyniki oceny merytorycznej

Minimalna liczba punktów kwalifikujących Kandydatów do udziału w kolejnym III - etapie rekrutacji - rozmowie z doradcą zawodowym to 45 punktów łącznie uzyskanych z oceny w ramach kryteriów podstawowych oraz dodatkowych.
Rozmowa z doradcą zawodowym przeprowadzona będzie celem weryfikacji predyspozycji Kandydatów do samodzielnego założenia działalności gospodarczej.
| Wstecz |


Copyright 2000-2008 CP S.A.

Powered by imitech.pl