OGŁOSZENIE
Data dodania: 2016-09-04 21:42:58

Informacja o wynikach postępowania

Dotyczy: ogłoszenia o otwartym naborze partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr RPSL. 07.03.03-IP.02-24-015/16
Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy
DZIAŁANIE 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
PODDZIAŁANIE 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs


Prezes Zarządu Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. podjął decyzję o unieważnieniu ogłoszenia o otwartym naborze partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu z dnia 21.07.2016 r. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 322119177.

Informacja o wynikach postępowania
| Wstecz |


Copyright 2000-2008 CP S.A.

Powered by imitech.pl