Rusza nowy projekt dla osób na wypowiedzeniu umowy o pracę lub zwolnionych
Data dodania: 2016-07-26 12:56:57

Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. w Woli informuje, iż od dnia 16 sierpnia 2016 rozpoczyna realizację projektu pn. „Adaptacja do zmian – wsparcie aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości”.

Projekt skierowany jest do osób, które pracują lub zamieszkują na terenie powiatów: pszczyńskiego, bieruńsko-lędzińskiego lub mikołowskiego oraz zostały zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od chwili przystąpienia do projektu lub są pracownikami, którzy aktualnie są na wypowiedzeniu umowy o pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Szczególnie uwzględniani będą pracownicy lub byli pracownicy jednostek organizacyjnych spółek węglowych z terenu woj. śląskiego oraz przedsiębiorstw z terenu woj. śląskiego z nimi powiązanych.

Projekt oferuje dwie ścieżki wsparcia. W ramach pierwszej ścieżki uczestnik projektu otrzymuje wsparcie z zakresu podniesienia swoich kwalifikacji, zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez sześciomiesięczny staż oraz pomoc pośrednika pracy w znalezieniu zatrudnienia. W ramach drugiej ścieżki uczestnik projektu uzyska wsparcie szkoleniowo-doradcze z zakresu otwierania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz bezzwrotne wsparcie finansowe powyżej 20 000 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy o kontakt pod numerem telefonu 32 211 91 77 lub elektronicznie na adres mailowy sekretariat@cpsa.com.pl.

Projekt „Adaptacja do zmian – wsparcie aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA VII Regionalny rynek pracy, DZIAŁANIE 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu), PODDZIAŁANIE 7.4.2 Outplacement - konkurs.

Okres realizacji projektu: 2016.08.16 – 2018.06.15
| Wstecz |


Copyright 2000-2008 CP S.A.

Powered by imitech.pl