Wstrzymanie przyjmowania wniosków
Data dodania: 2016-06-13 13:07:19

Wstrzymanie przyjmowania wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Informujemy, że od dnia 9 czerwca 2016 r. Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie wstrzymał przyjmowanie wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie (II)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe.
| Wstecz |


Copyright 2000-2008 CP S.A.

Powered by imitech.pl