OGŁOSZENIE o otwartym naborze partnerów spoza sektora finansów publicznych
Data dodania: 2015-06-08 22:25:00

Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. w Woli na podstawie Art. 33 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014r.(Dz.U. 2014 poz. 1146 z późn. zm. ogłasza nabór partnerów do realizacji projektu dotyczącego pozyskania środków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie i realizacja części zadań, które mają posłużyć realizacji głównego celu projektu tj. Zintegrowanie osób młodych w wieku 18-35, biernych zawodowo osób ze środowiskiem zawodowym poprzez programy mobilności ponadnarodowej ukierunkowane na aktywizację zawodową osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym w kraju partnerskim z Unii Europejskiej.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w Ogłoszeniu o otwartym naborze partnerów spoza sektora finansów publicznych.
| Wstecz |


Copyright 2000-2008 CP S.A.

Powered by imitech.pl