Informacja o wynikach wyboru usługodawcy na realizację usługi cateringowej w powiecie mikołowskim
Data dodania: 2014-11-18 10:56:09

Informacja o wynikach wyboru usługodawcy na realizację usługi cateringowej na świadczenie usług cateringowych (organizacja przerw kawowych) dla uczestników zajęć doskonalących oraz
na spotkania sieci współpracy i samokształcenia prowadzonych w projekcie pn. „Doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”, realizowanego z Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru usługodawcy na realizację usługi cateringowej (organizacja przerw kawowych) dla uczestników zajęć doskonalących oraz dla uczestników sieci współpracy i samokształcenia prowadzonych w projekcie „Doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia” na podstawie analizy nadesłanych ofert do realizacji usługi wybrano firmę:

F.H.U. „CATERING SERVIS” Barbara Szojda, ul. Pierwiosnków 18; 40-750 Katowice.

Do realizacji został wybrany Wykonawca, który zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i zaproponował najniższą cenę za wykonanie zamówienia. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura Projektu mieszczącego się w Woli przy ul. Kopalnianej 6, nr tel. 799-255-544.
| Wstecz |


Copyright 2000-2008 CP S.A.

Powered by imitech.pl