LĘDZIŃSKA AKADEMIA INICJATYW PROINTEGRACYJNYCH
Data dodania: 2010-03-25 16:03:06

Ruszył nowy projekt „LĘDZIŃSKA AKADEMIA INICJATYW PROINTEGRACYJNYCH” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Priorytet VII. Promocja integracji społecznej; Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Projekt skierowany jest do kobiet i mężczyzn zamieszkujących na terenie miasta Lędziny zainteresowanych aktywną działalnością w zakresie kreowania i wdrażania przedsięwzięć
na rzecz integracji i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.W ramach projektu oferujemy BEZPŁATNIE:

- Szkolenie „Finansowanie i realizacja przedsięwzięć prointegracyjnych”

- Warsztaty „Tworzenie lokalnych partnerstw dla przedsięwzięć prointegracyjnych”,
„Doskonalenie umiejętności przywódczych”

- Doradztwo – „Konsultacje pomysłów na przedsięwzięcia prointegracyjne”
| Wstecz |


Copyright 2000-2008 CP S.A.

Powered by imitech.pl